Wszystkie kraje
Wszystkie kraje
Grupa HB Reavis publikuje solidne wyniki za 2016 rok

Grupa HB Reavis publikuje solidne wyniki za 2016 rok

Opublikowany

W 2016 roku Grupa HB Reavis wypracowała 107,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto. Natomiast zysk operacyjny wyniósł 235,3 mln euro. W minionym roku pomimo mało sprzyjającego klimatu politycznego w Europie, na który wpływ miało przede wszystkim brytyjskie referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej, Grupa oddała do użytku rekordową liczbę inwestycji, utrzymała wysoki wskaźnik wynajęcia swoich budynków, a także z powodzeniem kontynuowała realizację przyjętych planów rozwojowych.

Najważniejsze dane finansowe:
 • Skonsolidowany zysk netto wyniósł 107,5 mln euro w porównaniu z 239,4 mln euro w 2015 r.;
 • Zysk operacyjny Grupy wyniósł 235,3 mln euro w porównaniu z 302,5 mln euro w 2015 r.;
 • Wahania kursów walut, zwłaszcza dewaluacja funta brytyjskiego oraz w mniejszym stopniu złotówki, miały ujemny wpływ na zysk netto: straty z tego tytułu wyniosły 95,4 mln euro, z czego mniej niż 10 mln euro stanowiły straty zrealizowane.
 • Nieznaczna stopa zwrotu z kapitału własnego: 6,9% w porównaniu z 29,3% w 2015 r.;
 • Suma aktywów wyniosła 2,1 mld euro, przy wartości aktywów netto na poziomie blisko 1,2 mld euro;
 • Znaczny spadek wskaźnika zadłużenia netto do sumy aktywów: do 17,4% na koniec 2016 r. z 29,7% na koniec 2015 r.;
 • Stabilne rezerwy gotówkowe w wysokości 316,4 mln euro, tj. 15% sumy bilansowej.
Najważniejsze informacje biznesowe:
 • Utrzymujący się wysoki popyt na budynki HB Reavis na wszystkich rynkach: podpisanie umów wynajmu na łącznie blisko 134 000 mkw. powierzchni brutto, wysoki średni wskaźnik wynajętej powierzchni w budynkach istniejących (88%), znacząca liczba umów najmu dotyczących obiektów w budowie (tzw. pre-let) m.in. z klientami takimi jak BNP Paribas, Accenture, General Electric International i SAP (w Pradze i Bratysławie);
 • Ukończenie czterech inwestycji biurowych w dwóch europejskich stolicach (Gdański Business Center D i West Station I w Warszawie oraz Twin City B i C w Bratysławie) oraz dwóch inwestycji handlowo-usługowych: w Hradec Králové (Czechy) i Bratysławie – łącznie 136 700 mkw. powierzchni najmu brutto;
 • Dziesięć inwestycji biurowych (West Station II, trzy budynki Varso, 33 Central, Cooper & Southwark, 20 Farringdon, Agora HUB, Agora Tower i Twin City Tower) w budowie w czterech krajach pod koniec 2016 r. Po ukończeniu łączna wartość brutto tych nieruchomości wyniesie ponad 1,5 mld euro;
 • Powiększenie i dywersyfikacja portfela realizowanych projektów poprzez zakup 5 nieruchomości o znaczącym potencjale inwestycyjnym na Węgrzech, Słowacji, w Czechach i Wielkiej Brytanii za łączną kwotę 85,4 mln euro;
 • Zbycie 14 ukończonych nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro (w tym w ramach funduszu HB Reavis CE REIF);
 • Osiągnięto równowagę 50:50 między portfelem generującym przychody a portfolio inwestycji realizowanych i planowanych;
 • Zgromadzono nowe środki w ramach finansowania dłużnego w wysokości ponad 320 mln euro w postaci kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji.
 • Utworzenie zespołu dedykowanego do rozwoju działalności w Berlinie.
Oprócz dobrych wyników finansowych rok 2016 przyniósł początek kilku inicjatyw o znaczeniu strategicznym. Działalność w ramach Grupy HB Reavis rozpoczął zespół Origameo, który zapewnia klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie planowania biura (tzw. workplace solutions).Zespół Origameo tworzą architekci, projektanci wnętrz, specjaliści w zakresie nauk społecznych i innowacji oraz konsultanci biznesowi, którzy pomagają klientom jak najlepiej zrealizować przeprowadzkę do nowego biura.

Ponadto jeszcze w tym roku pierwszych klientów w Warszawie i Bratysławie powita HubHub – autorska platforma co-workingowa stworzona z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie klientów obejmującym freelancerów i start-upy.

HB Reavis jest także pierwszym deweloperem w Europie Środkowej ubiegającym się o certyfikat WELL dla swoich nowopowstających budynków. To rozwiązanie pozwalające ocenić wpływ zabudowy na ludzkie zdrowie i samopoczucie.

W zgodzie ze swoją misją, w minionym roku HB Reavis kontynuowało też działania mające na celu umacnianie pozycji firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, co zaowocowało nagrodą dla Pracodawcy Roku w Polsce przyznaną przez AON Hewitt.

Nasze wyniki potwierdzają, że dzięki dywersyfikacji geograficznej i zintegrowanemu modelowi biznesowemu, działalność Grupy była w 2016 roku odporna na niestabilność polityczną. Dzięki wytężonej pracy naszego zespołu dostarczyliśmy na rynek największy metraż powierzchni komercyjnej w naszej historii – blisko 137 000 mkw. Najlepszym dowodem jakości naszych produktów jest lista wymagających organizacji i globalnych marek, które zainwestowały w nasze budynki. W ubiegłym roku wprowadziło się do nich około 10 000 pracowników. Przy dźwigni finansowej na poziomie ok. 17,4% sytuacja Grupy HB Reavis na początku roku wyglądała wyjątkowo korzystnie. Cały nasz zespół nie może się doczekać dalszej pracy nad naszymi flagowymi inwestycjami w Warszawie (Varso), Budapeszcie (Agora) i Bratysławie (centrum handlowe Stanica Nivy).

Pavel Trenka, prezes zarządu Grupy HB Reavis:

Kopiuj tekst

Udostępnij